DELA VIDARE

Det nya landet – en vision för Sverige

Det nya landet är ett upprop för att skapa ett bättre Sverige, ett land som är stolt, inkluderande och hållbart. Det är en uppmaning till såväl etablerade som nya svenskar att vi alla måste integreras. Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom. Istället ska vi hitta vägar framåt, och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

Var med och skapa Det nya landet!

Ta ställning – bli ambassadör

Det nya landet behöver dig, dina vänner och deras vänner. Det finns en enorm styrka i att vara många, och tillsammans kan vi göra skillnad.

Genom att bli ambassadör tar du ställning för Det nya landet. Med hjälp av dig kan vi inspirera andra att välja möten istället för rädsla, förståelse istället för hat. Vi kan skapa en positiv kraft mot främlingsfientlighet.

Var med och påverka vår framtid. Bli ambassadör.

Så här fungerar det!
Här är vi. Vi vill bjuda in till ett samtal om vad Sverige kan vara. Vi tar på oss att samla tankar, idéer och argument och vi behöver din hjälp!
När du blir ambassadör är du med och bygger Det nya landet. Då skickar vi dig material, som du kan diskutera och sprida i dina nätverk, till exempel på Facebook och Instagram.
Förhoppningsvis fortsätter dina vänner samtalet, och diskussionen om Det nya landet sprider sig vidare till deras vänner och bekanta. För varje person som delar med sig av sina idéer om ett Sverige för alla ökar vår röst i styrka.

Jag vill bli ambassadör

Jag stödjer #detnyalandet! Jag får tillgång till inspirerande material och kan dela budskap, idéer och nyheter vidare i mina sociala medier*. När du skriver upp dig får du ett välkomstmejl – håll utkik efter det i mejlkorgen!

*Det finns inga krav eller skyldigheter i ditt deltagande. Att dela vårt material är frivilligt och din roll som ambassadör bygger helt på ditt eget intresse och engagemang. Du kan när som helst sluta att dela vårt material. Vi kommer inte att dela dina uppgifter till en tredje part.

Det finns ingen väg tillbaka. Sverige och Europa är i förändring.

Sverige och Europa är i förändring. Vi lever i en brytningsperiod där det välkända och främmande möts. Vi är många som letar efter något nytt. Ingen har alla svaren men vi blir fler och fler som vill skapa en framtid som bygger på lika delar realitet och framtidstro. Låt oss sätta hat och rädslor åt sidan och se hur framtiden kan se ut för var och en av oss.

Nya svenskar måste få ta plats.
Släpp fram den positiva kraften.

Det nya landet handlar om att forma en ny framtid. Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats med kultur, språk och vanor. Det är dags att se på olikheter som en positiv kraft istället för ett problem. Nya möten skapar nya möjligheter.

Vi kommer att behöva varandra!

Alla måste integreras.
Även etablerade svenskar.

Integration betyder inte att den ena parten ska anpassa sig till den andra, dvs assimileras. Integration förutsätter ömsesidighet, och ömsesidighet kräver riktiga möten. Därför är det viktigt att förstå att det inte enbart är nya svenskar som ska integreras. Även etablerade svenskar behöver integreras. Vi måste alla träna på att mötas.

Det nya landet

Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Det är en insikt om hur världen faktiskt ser ut – och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt. En del längtar tillbaka till hur det var förut. Det är okej att längta och det är okej att prata om det – men vi måste också söka vägar framåt, hitta ett sätt för alla att leva tillsammans. För nu har vi ett Europa och ett Sverige som är som det är: i förändring.

Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats med kultur, språk och vanor, och det är dags att se det som en positiv kraft. Det nya landet handlar om att forma en ny framtid. Att vara svensk måste få vara mer än hudfärg och födelseort. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans.

Det är inte bara nya svenskar som ska integreras. Alla behöver integreras, även etablerade svenskar. Integration betyder inte att den ena parten ska anpassa sig till den andra eller att alla ska tänka, göra och känna lika. Integration handlar om ömsesidighet.

Låt oss skapa en framtid som bygger på lika delar realitet och framtidstro. Låt oss formulera en större känsla av ”vi” och låt oss bygga ett land där vi sätter hat och rädslor åt sidan. Vi har alla det nya landet inom oss, i våra synsätt, tankar och handlingar. Det är dags att tillsammans bygga ett land som är stolt, inkluderande och hållbart – något nytt.

Det nya landet.

VAKNA

Det finns ingen väg tillbaka. Sverige och Europa är i förändring.

LÄS MER

GE PLATS

Nya svenskar måste få ta plats. Släpp fram den positiva kraften.

LÄS MER

BÖRJA MÖTAS

Alla måste integreras. Även etablerade svenskar. 

LÄS MER

DET NYA LANDET

Läs hela uppropet och vad vi menar med Det nya landet.

LÄS MER